top of page

HEROINES

kabaret for en ny tid 

Heroines – kabaret for en ny tid er et tverrkunstnerisk prosjekt ledet av scenekunstner Liv Kristin Holmberg og forfatter Kirstine Reffstrup. Prosjektet ønsker å utvikle en eksperimentell kabaretdramaturgi inspirert av den historiske kabarettradisjonen og vil skape en ny scenekunstforestilling i skjæringspunktet mellom en levende, performativ installasjon og en dunkel, neosurrealistisk kabaret basert på Kirstine Reffstrups sceniske tekster og Reffstrups roman Jeg, Unica. Premiere er tenkt i Oslo i 2023.


Kabaretformen kan være et forsøk på magisk revolt mot tingenes tilstand. Det er ikke en antitetisk kunstform – men en tverrkunstnerisk og heterogen form, i dypeste forstand. Kabareten kan tenkes som en buffet for våre drømmer og våre sanser. En metafor og en møteplass. 


Den tyske kunstneren Unica Zürn (1916–1970) var del av den surrealistiske bevegelsen og medvirket i den surrealistiske kabareten «Die Badewanne» i Berlin. Vi tenker at Unica Zürns skjebne og virke vil danne et prisme for vår undersøkelse av den europeiske kabarettradisjonen, og vi vil foreta en reise i dette mentale, historiske og kunstneriske landskap, fra queer-klubberne i Weimarrepublikken og die Badewanne som holdt til i kjelleren på den daværende kafé Femina Bar i Berlin, over Kongens Nytorv hvor Lulu Ziegler i våren 1940 åpnet sin egen kabaret på Grand Café – vi har også latt oss inspirere av Lulu-figuren der hun står i sitt lokale kledt i en svart dress og deler ut roser – til Oslos Chat Noir og Pigalle.


Prosjektets hovedmål er å utvikle materiale og forståelse som kan aktualisere kabaretens potensiale som en kunstnerisk og eksistensiell form. Kan det være en vei å gå, ned i mørke lokaler, inn i kabarettradisjonens kjellerrom, for å spille ut det hykleriske, det grenseløse? 


Kirstine Reffstrup vil sammen med scenekunstner Liv Kristin Holmberg og dramaturg Kai Johnsen skrive frem og utvikle et forestillingsmateriale som kan danne utgangspunkt for et større sceniskperformativt prosjekt for 2023. 


Prosjektet har fått støtte fra Norsk Kulturråd og Fond for lyd og bilde.

  • Instagram
Kopfkino_Heroines
Kopfkino_Heroines4
Kopfkino_Heroines3
Kopfkino_Heroines2

Scenografiske skisser: Helle Bendixen

kulturrådet logo.png
fond for lyd og bilde logo.png
bottom of page